Ik ben leerkracht Ik ben jeugdwerker Ik ben vrijwilliger Ik ben jeugdconsultent Kids!
Nationaal

Adviescommissie Jeugd

Samenstelling

De Adviescommissie wordt gevormd door:

  • de voorzitter van de Adviescommissie Jeugd
  • de provincieverantwoordelijken Jeugd
  • de verantwoordelijken van de bijzondere werkgroep opgericht in de schoot van de Adviescommissie
  • deskundigen
  • het hoofd van de dienst
 

De voorzitter van de Adviescommissie wordt voorgedragen door de Adviescommissie en benoemd door de Gemeenschapsraad op voorstel van het Directiecomité Humanitaire Diensten.

Opdracht

De Adviescommissie heeft als taak adviezen te verstrekken over het jeugdbeleid. De Adviescommissie onderzoekt de problemen van en de voorstellen voor Jeugd, en dit op verzoek van de Gemeenschapsraad, het Directiecomité Humanitaire Diensten, de directeur-generaal of één van de diensten van Rode Kruis-Vlaanderen of op eigen initiatief.

Het diensthoofd is secretaris van de Adviescommissie.

Secretariaat

Je vindt het Jeugd Rode Kruissecretariaat op onderstaand adres:
Jeugd Rode Kruis vzw
Motstraat 40
2800 Mechelen
Mail jeugdrodekruis@rodekruis.be
Tel. 015 44 35 70
Fax 015 44 33 01

Samenstelling

Het Jeugd Rode Kruissecreteriaat bestaat uit personeelsleden zoals een administratieve medewerker, stafmedewerkers en een manager.

Opdracht

Het Jeugd Rode Kruissecretariaat draagt bij tot de opdracht van Jeugd Rode Kruis door:

  • het ondersteunen van de werking van Jeugd Rode Kruis.
  • het coördineren van de werking op gemeenschapsniveau.
  • de operationele leiding op te nemen wanneer de werking het provinciaal niveau overtreft of alleen op nationaal niveau is gestructureerd.
  • het vertegenwoordigen en opvolgen van overlegorganen binnen het jeugdwerk.

Benieuwd naar de gezichten van het secretariaat? Neem hier een kijkje.Zoek in biebox